Aankoop van een deelneming


aankoop deelnemingen

Het belangrijkste kenmerk van de netto-vermogenswaarde is dat voor de waardering van de activa, voorzieningen, schulden en voor de bepaling van het resultaat de grondslagen van de deelnemende rechtspersoon (de moedermaatschappij) worden toegepast. Hierdoor is de waarde van de deelneming in de jaarrekening van de moedermaatschappij, bij toepassing van de netto-vermogenswaarde, in vrijwel alle gevallen gelijk aan het eigen vermogen van de deelneming. Hetgeen verwarrend kan zijn is dat bij de aankoop van een deelneming niet naar de netto-vermogenswaarde wordt gekeken, maar naar de reële waarde van de onderliggende activa en passiva. De aanpassing aan de grondslagen van de deelnemende rechtspersoon vangt pas aan na het moment van aankoop.

Boekhoudkundige verwerking aankoop deelneming

Onderstaand voorbeeld zal de boekhoudkundige verwerking laten zien van een aankoop van een deelneming.

Op 1 januari 2012 koopt Moedermaatschappij ABC B.V. alle aandelen van Dochtermaatschappij XYZ B.V. voor een bedrag van € 50.000. De balans van Dochtermaatschappij XYZ (opgemaakt volgens de waarderingsgrondslagen van de moeder en op basis van de reële waarde) ziet er per 1 januari 2012 als volgt uit:

journaalpost deelneming

Moedermaatschappij ABC B.V. maakt voor de verwerving van de deelneming de volgende journaalpost:

GrootboekOmschrijvingDebetCredit
0500Deelneming50.000
1100Bank50.000

In dit geval is de reële waarde en netto-vermogenswaarde van Dochtermaatschappij XYZ B.V. (€ 18.000 + € 32.000) gelijk aan de betaalde prijs (€ 50.000) door Moedermaatschappij ABC B.V.. Indien Moedermaatschappij ABC B.V. € 60.000 had betaalt voor het kapitaalbelang dan zou de journaalpost er als volgt hebben uitgezien:

GrootboekOmschrijvingDebetCredit
0500Deelneming50.000
0050Goodwill10.000
1100Bank60.000

De netto-vermogenswaarde, bepaald op basis van de reële waarde op het moment van overname, is bij de aankoop van de deelneming lager dan de verkrijgingsprijs, waardoor er goodwill ontstaat. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat de netto-vermogenswaarde hoger is dan de verkrijgingsprijs, er wordt dan veelal gesproken van badwill. Goodwill is het bedrag dat wordt betaald, maar dat niet direct toewijsbaar is aan bepaalde activa, zoals de waarde van het reeds opgebouwde klantenbestand, knowhow of bepaalde merken (voor meer informatie wordt verwezen naar de pagina ‘goodwill’).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *