Vrijwel elke onderneming heeft bedrijfsmiddelen nodig om haar activiteiten uit te kunnen voeren. Een rijschool bijvoorbeeld zal een auto nodig hebben anders kunnen er geen lessen worden gegeven aan leerlingen die een rijbewijs willen behalen. De aankoop van een dergelijke auto zal zo’n € 30.000 kosten. De uitgaven van zo’n auto moeten veelal bij aankoop in één keer worden voldaan, maar dit betekent niet dat er ook voor € 30.000 aan kosten zijn gemaakt in het jaar van aankoop. Een auto gaat namelijk zo’n 5 jaar mee, waardoor het een vertekend beeld zou opleveren wanneer het gehele bedrag ad € 30.000 in één jaar wordt verantwoord en er vervolgens vier jaar geen kosten met betrekking tot de auto worden geboekt terwijl er wel gebruik van wordt gemaakt. De kosten dienen na rato van het gebruikt te worden verdeeld en dit gebeurd door middel van afschrijvingen.


Lineaire afschrijving

In de praktijk hanteert vrijwel elke onderneming de lineaire methode voor het afschrijven van materiële vaste activa. De lineaire methode houdt in dat de kosten lineair oftewel evenredig over de jaren worden verdeeld. Om dit te verduidelijken volgt hieronder een voorbeeld:

Een rijschool koopt een auto voor € 30.000 (aanschafwaarde) op 1 januari 2012 en de eigenaar van de rijschool verwacht dat hij deze auto 5 jaar (afschrijvingstermijn) kan gebruiken om rijlessen mee te geven. Na die 5 jaar is de auto niet meer geschikt als lesauto en zal de auto worden verkocht aan een derde partij. De rijschoolhouder verwacht dat hij de auto na 5 jaar nog kan verkopen voor € 5.000 (restwaarde).

De auto wordt 5 jaar gebruikt, waardoor de kosten voor het gebruik van deze auto ook over 5 jaren moet worden verdeeld. De afschrijving die elk jaar moet worden geboekt kan als volgt worden berekend: (aanschafwaarde – restwaarde) / afschrijvingstermijn. In dit voorbeeld bedraagt de afschrijving per jaar: (€ 30.000 – € 5.000) / 5 = € 5.000. Het afschrijvingspercentage bedraagt in dit voorbeeld derhalve: € 5.000 (afschrijving per jaar) / € 25.000 (aanschafwaarde – restwaarde) = 20%.

De uitgave op 1 januari 2012 bedraagt € 30.000, maar dit betekent niet dat op dat moment ook voor € 30.000 aan kosten worden geboekt in de financiële administratie. De afschrijving oftewel de kosten in verband met het gebruik van de auto bedragen in 2012 slechts € 5.000.

De journaalpost die wordt gemaakt van de aanschaf van de auto is (afgezien van omzetbelasting):

GRBOmschrijvingDebetCredit
0080Auto30.000
1100Bank30.000

Zoals u ziet zijn er nog geen kosten verantwoord (geen grootboekrekening in rubriek 4). De journaalpost die wordt gemaakt voor de afschrijving van de auto is:

GRBOmschrijvingDebetCredit
4830Afschrijvingskosten auto5.000
0085Cumulatieve afschrijvingen5.000

Nu ziet u dat er wel een grootboekrekening is gehanteerd in rubriek 4, waardoor er € 5.000 kosten zijn gemaakt. Deze journaalpost wordt ook gemaakt in de jaren 2, 3, 4 en 5. Totdat de auto is afgeschreven tot de restwaarde van € 5.000.

Reacties

5 Comments

 1. LG 18 januari 2018 at 01:23 - Reply

  Beste,
  hartelijk dank voor duidelijke uitleg. Maar ik heb echter nog een vraag. Hoe zit het met de inkoopfactuur. Moet deze gewoon zoals elk ander inkoopfactuur ingeboekt worden?

  • MdM 17 januari 2019 at 16:35 - Reply

   Goedemiddag LG
   Journaalpost boeken inkoop factuur: Debet Credit
   1600 Crediteuren 121.00
   4410 Kantoorkosten 100.00
   1450 Te vorderen BTW 21.00

   Kantoorkosten is natuurlijk een voorbeeld daar gebruik je de juiste kostenpost met bijbehorend grootboek nummer voor.
   Als de betaling op de bank verschijnt is de journaalpost:
   1600 Crediteuren 121.00
   1200 Banksaldo 121.00

 2. Gerard van Hooft 13 mei 2019 at 14:39 - Reply

  Hallo, nog een vraagje
  Als ik een nieuw technisch product heb ontwikkeld in privé, met welke journaalpost kan ik dan deze ontwikkelingskosten activeren als ik heb wil opvoeren in mijn BV? Uren registratie is aanwezig. Kan ik hier dan ook op afschrijven?

  Groet Gerard

 3. Stefan van der Kolk 15 september 2021 at 19:22 - Reply

  Geachte heer/ mevrouw,

  Mag ik u de vraag stellen wat als ik de auto na volledig afschrijven bijvoorbeeld verkoop voor laat zeggen € 3.000,- maar ik ging ervan uit dat de restwaarde € 5.000.- wat mag ik dan doen met het verschil van € 2.000,-? Is dat te boeken als een vorm van verlies?

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's