Agioreserve: journaalposten lening omzetten in agio en agiostorting


agioreserve

Een agioreserve maakt onderdeel uit van het eigen vermogen en ontstaat, doordat er meer geld in de vennootschap is gestort dan de nominale waarde van de aandelen. Oftewel er zijn aandelen uitgegeven boven pari (boven de nominale waarde). Op deze pagina laten we zien welke journaalpost wordt gemaakt bij het vormen van een agioreserve.

Journaalpost agioreserve

Stel dat een aandeelhouder van een onderneming 50.000 euro eigen geld in de onderneming brengt in de vorm van eigen vermogen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen in de vorm van een agioreserve. De volgende journaalpost kan van deze storting van agio worden gemaakt:

GrootboekOmschrijvingDebetCredit
1100Bank50.000
0620Agioreserve50.000

Lening omzetten in agio

Veel werkmaatschappijen worden gefinancierd door een moedermaatschappij. De moeder heeft een verlening verstrekt aan de dochter, waarmee de onderneming in staat wordt gesteld om de ondernemingsdoelstellingen te bereiken. De lening wordt hierbij aangemerkt als vreemd vermogen. Het kan wenselijk zijn om een verstrekte geldlening door de moeder om te zetten in agio. Hiermee wordt de eigen vermogens positie van de dochteronderneming versterkt. Immers, vreemd vermogen (de lening) wordt omgezet in eigen vermogen (agio). Dit besluit kan worden genomen zonder dat hiervoor een notariƫle akte noodzakelijk is. Het betreft wel een besluit van de Algemene Vergadering die als zodanig genotuleerd zal moeten worden.

De journalisering bij de dochter is eenvoudig: de lening wordt gedebiteerd (afgelost) en de agioreserve wordt gecrediteerd. Bij de moedermaatschappij neemt de lening uitstaand geld (financiƫle vaste activa) af en neemt de waarde van de deelneming in de dochter toe.