Met behulp van Power Query (onderdeel van Power BI) is het mogelijk om data te wijzigen voordat er analyses op worden gedaan. Power Query is de ETL-Tool van Microsoft Power BI. ETL staat voor Extraheren (Extract), Transformeren (Transform) en Laden (Load). In dit artikel gaan we aan de slag met een dataset die reeds is ingelezen. In de dataset moet een waarde in een kolom worden verwijderd. Het gaat hierbij om de letter ‘m’ die moet worden verwijderd, maar de waarde kan ook worden vervangen door een andere waarde. Een veel voorkomend voorbeeld is een dataset, waarbij de letters ‘EUR’ moeten worden vervangen door het euro-symbool: €.

Power Query

Power Query vormt samen met Power Pivot en Power View een integraal onderdeel van Power BI. De knop ‘Query’s bewerken’ leidt direct tot het openen van de Power Query editor. Het geeft weer hoe Power BI de data interpreteert. De eerste kolom is ingelezen als ‘getal’ herkenbaar aan het 123-symbool. De tweede kolom heeft Power BI ingelezen als ‘tekst’. Herkenbaar aan het ABC-symbool. Dit geldt ook voor de derde en vierde kolom. De vierde kolom bevat echter een waarde waarmee we willen rekenen en dus is het type ‘tekst’ ongeschikt.

Datatypes kunnen we eenvoudig wijzigen door met de rechtermuisknop op de kolomkop te klikken en te kiezen voor ‘type wijzigen’. De vierde kolom wijzigen naar het type getal zal echter niet gaan, omdat Power BI de kolom niet herkent als getal. Er staat immers een tekstwaarde ‘M’ in de kolom. Deze zullen we eerst moeten verwijderen.

Aanpassen data in Power BI

Klik met de rechtermuisknop ergens in de kolom ‘Hoogte’ en kies voor ‘Waarden vervangen’. Typ in de regel “Te zoeken waarde” een spatie gevolgd door m oftewel ” m”. Laat de cel “Vervangen door” leeg.

Hiermee verwijderen we de letters ‘M’ in de kolom. Power BI herkent de waarden nu als getal. Ga op de kolom staan en kies via de rechtermuisknop op de kolom en kies “Type Wijzigen” > “Geheel Getal”. Klik op “Sluiten en toepassen” en we keren terug naar Power BI. De wijzigingen in de Query worden toegepast.

Visualiseren na data aanpassing

Door het datatype aan te passen naar getal is het nu mogelijk om de kaart die is gebruikt in het artikel “Wikipedia als databron voor BI” aan te vullen met data over de gemiddelde hoogte van gebouwen. Kies hiervoor de visualisatie “Kaart” en klik de “locatie” en “hoogte” aan. Voor de “hoogte” hanteren we nu het “gemiddelde”. De visualisatie ziet er dan als volgt uit:

Reacties

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's