Desinvesteren

3.73/5 (11)
Desinvesteren

Op deze pagina leert u welke journaalpost u moet maken bij het desinvesteren van een bedrijfsmiddel. Om de theorie uit te leggen zal gebruikt worden gemaakt van onderstaande casus:

Een ondernemer heeft 3 jaar geleden een auto aangeschaft. Het bedrag waarvoor de auto destijds is gekocht bedraagt € 20.000. De auto is lineair afgeschreven, waarbij een afschrijvingstermijn is gehanteerd van 5 jaar en een restwaarde van € 5.000. Nu wil deze ondernemer zijn auto verkopen, omdat hij zijn oog heeft laten vallen op een mooiere auto. Er is een koper voor de auto die er € 8.000 voor wil betalen. De ondernemer gaat hiermee akkoord en versterkt de koper een verkoopfactuur inclusief 21% btw. Hoeveel bedraagt het gerealiseerde boekresultaat? En hoe dient de verkoop verantwoord te worden in de boekhouding?
Journaalpost desinvestering

Allereerst moeten we bepalen wat de boekwaarde van de auto op dit moment is. De auto is afgeschreven met € 3.000 per jaar ((€ 20.000 -/- € 5.000) / 5). Voor meer informatie over afschrijvingen kunt u terecht op de pagina ‘afschrijven’. Dat betekent dat de auto op dit moment (3 jaar na aanschaf) voor € 11.000 in de boekhouding staat. De auto is verkocht voor € 8.000, waardoor er een boekverlies is gerealiseerd van € 3.000. De boekwaarde volgens de administratie is namelijk hoger dan de verkoopprijs.

De journaalpost voor de verkoop van de auto inclusief het boekverlies luidt als volgt (er van uitgaande dat voor de verkoop van de auto een verkoopfactuur is versterkt inclusief 21% btw):

GRBOmschrijvingDebetCredit
0080Aanschafwaarde auto20.000
0085Cumulatieve afschrijvingen9.000
1300Debiteuren9.680
1500Te betalen BTW1.680
4890Boekverlies3.000

De aanschafwaarde van de auto bedroeg destijds € 20.000, waarop reeds € 9.000 was afgeschreven, waardoor de boekwaarde op het moment van verkoop € 11.000 bedraagt. De aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijvingen worden tegengeboekt, zodat de auto uit de administratie verdwijnt. Een boekverlies wordt debet geboekt; wanneer er sprake is van een boekwinst dan zou deze winst credit worden geboekt.

Er is een verkoopfactuur verstrekt voor de verkoop van de auto. De verkoopprijs bedroeg € 8.000, waarover 21% wordt berekend oftewel € 8.000 x 21% = € 1.680. Het totale factuurbedrag bedraagt derhalve € 9.680 welke als debiteurenvordering wordt geboekt. De omzetbelasting ad € 1.680 dient nog te worden afgedragen, waardoor dit bedrag is gecrediteerd (toename schuld = crediteren). Om de journaalpost sluitend te krijgen is het boekverlies ad € 3.000 gedebiteerd, welke verantwoord zal worden in de winst-en-verliesrekening.

Beoordeel deze pagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *