Dividenduitkering


dividenduitkering

Wanneer een onderneming winst maakt kan (een deel) van de winst worden uitgekeerd aan haar aandeelhouders. Sinds de invoering van de flex BV op 1 oktober 2012 moet een verplichte uitkeringstoets worden gedaan om te bepalen of er dividend uitgekeerd mag worden. Deze uitkeringstoets is in het leven geroepen om de crediteuren te beschermen. Met de uitkeringstoets moet voorkomen worden dat een onderneming haar opeisbare schulden en crediteuren niet meer kan betalen na het uitkeren van dividend.
Voorbeeld dividenduitkering

Stel dat een onderneming besluit om € 100.000 dividend uit te keren ten laste van de overige reserves. De bestuurders van de onderneming hebben dit besluit goedgekeurd. Welke journaalpost moet dan worden gemaakt in de financiële administratie?

Over het bedrag dat aan dividend uitgekeerd wordt is dividendbelasting verschuldigd die de vennootschap moet afdragen aan de belastingdienst. In dit voorbeeld bedraagt de te betalen dividendbelasting: 15% (tarief dividendbelasting 2014) * € 100.000 = € 15.000. De netto uitkering bedraagt na inhouding van de dividendbelasting € 85.000. Van de uitbetaling van het dividend wordt onderstaande journaalpost gemaakt:

GrootboekOmschrijvingDebetCredit
0610Overige reserves100.000
1670Dividendbelasting15.000
1100Bank85.000

Van de betaling van de dividendbelasting wordt onderstaande journaalpost gemaakt:

GrootboekOmschrijvingDebetCredit
1670Dividendbelasting15.000
1100Bank15.000

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *