In dit hoofdstuk wordt de boekhoudkundige verwerking van de voorraden volgens het fifo-stelsel besproken. De voorraden worden in de praktijk vaak gewaardeerd tegen historische kosten. Naast deze waarderingsgrondslag is in Nederland ook waardering tegen actuele waarde toegestaan. Wanneer voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs wordt vaak het fifo-stelsel toegepast. Fifo staat voor ‘first in, first out‘. Hiermee wordt bedoeld dat de eerst ingekocht goederen als eerste worden verkocht. De tegenhanger van fifo is lifo ‘last in, first out’. Hierbij komen de laatst ingekocht goederen als eerste in aanmerking bij verkoop.

Voorraad muteren op basis van het fifo-stelsel

Tankstation ABC B.V. verkoopt benzine. Op 1 januari 2014 hebben zij een voorraad benzine van 10.000 liter welke is ingekocht voor € 1,50 per liter. De inkoopprijs van benzine bedraagt per 31 december 2012 € 1,60 per liter. Over 2014 vinden de volgende inkopen en verkopen plaats:


Januari: inkoop van 5.000 liter benzine voor € 1,70 per liter (excl. BTW)
April: verkoop van 8.000 liter voor € 1,80 per liter (excl. BTW)
September: inkoop van 5.000 liter benzine voor € 1,60 per liter (excl. BTW)
December: verkoop van 7.000 liter benzine voor € 1,70 per liter (excl. BTW)

De data waarop de inkopen en verkopen plaats hebben gevonden is gelijk aan de data waarop de inkoopfactuur is ontvangen c.q. de verkoopfactuur is verstuurd. Alle inkopen en verkopen geschieden op rekening. De omzetbelasting bedraagt 21%. De journaalposten van de inkopen, verkopen en voorraadmutatie is als volgt:

Januari: inkoop van 5.000 liter benzine voor € 1,70 per liter (excl. BTW)

Grootboek Omschrijving Debet Credit
3000 Voorraad benzine 8.500
1520 Te vorderen BTW 1.785
1600 Crediteuren 10.285

April: verkoop van 8.000 liter voor € 1,80 per liter (excl. BTW)
We gaan uit van het FIFO-principe, waarbij de eerst ingekochte voorraad als eerste in aanmerking komt voor verkoop. In deze situatie kan geheel gebruik worden gemaakt van de beginvoorraad welke uit 10.000 liter bestaat en is ingekocht tegen een prijs van € 1,50.

Grootboek Omschrijving Debet Credit
8000 Omzet 14.400
1500 Af te dragen BTW 3.024
1300 Debiteuren 17.424
7000 Inkoopwaarde van de omzet 12.000
3000 Voorraad benzine 12.000

September: inkoop van 5.000 liter benzine voor € 1,60 per liter (excl. BTW)

Grootboek Omschrijving Debet Credit
3000 Voorraad benzine 8.000
1520 Te vorderen BTW 21% 1.680
1600 Crediteuren 9.680

December: verkoop van 7.000 liter benzine voor € 1,70 per liter (excl. BTW)
Nu wordt gebruik gemaakt van het restant van de beginvoorraad ad 2.000 liter a € 1,50. Voor het restant kan gebruik worden gemaakt van de inkoop in januari ad 5.000 liter a € 1,70.

Grootboek Omschrijving Debet Credit
8000 Omzet 11.900
1500 Af te dragen BTW 21% 2.499
1300 Debiteuren 14.399
7000 Inkoopwaarde van de omzet 11.500
3000 Voorraad benzine 11.500


De grootboekrekening #3000 voorraad benzine is gedurende 2014 met de volgende bedragen gemuteerd:
Beginvoorraad: € 15.000
Inkoop januari: € 8.500 +/+
Verkoop april: € 12.000 -/-
Inkoop september: € 8.000 +/+
Verkoop december: € 11.500 -/-
Eindvoorraad: € 8.000.

De eindvoorraad is gewaardeerd tegen kostprijs en bestaat uit de laatste inkoop over september van 5.000 liter benzine tegen een prijs van € 1,60.

Reacties

3 Comments

 1. Bert de Wit 1 juni 2017 at 16:46 - Reply

  Bij voorraad muteren op fifo wordt in december 7.000 liter benzine voor €1,70 ingekocht. Ik zou verwachten dat er dan €11.900 omzet en €2.499 btw wordt geboekt. Waarom wordt in het voorbeeld €14.400 omzet en €3.024 btw geboekt?

  • Roel 5 juni 2017 at 19:42 - Reply

   Bedankt voor uw opmerking. Door de update van de website is er inderdaad iets fout gegaan. De journaalpost is inmiddels aangepast.

 2. martijs 22 oktober 2019 at 23:28 - Reply

  zou u eventueel lifo kunnen plaatsen ?
  Ik heb uw uitleg begrepen ,dankuwel !

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's