Op de verzamelloonstaat is het totaal aantal uren van de medewerkers in dienst af te lezen, veelal aangeduid als “SV-dagen“. Het aantal werkelijk gewerkte dagen (SV dagen) moet worden gedeeld door het aantal SV-dagen van een jaar om op het aantal FTE (full time equivalent) te komen. Dit betreffen het aantal werkbare dagen voor het jaar. Hieronder is het aantal werkbare dagen weergegeven voor de komende jaren. Deze waarden kunnen ook handig zijn voor het berekenen van diverse kengetallen gerelateerd aan het personeel. Aantal werkbare dagen 2017: 260 dagen, 2018: 261 dagen, 2019: 261 dagen, 2020: 262 dagen en 2021: 261 dagen.

Definitie FTE

FTE staat voor fulltime equivalent. Het betreft een afkorting die met kleine letters geschreven dient te worden. Het is namelijk geen afkorting van een bepaalde naam en we spreken de letters één voor één uit. De definitie volgens de Van Dale is als volgt: “fulltime-equivalent (rekeneenheid waarin de personeelssterkte of de omvang van een betrekking wordt uitgedrukt)”.

Aantal FTE berekenen

Let op: indien een onderneming veel oproepkrachten heeft of medewerkers met partime krachten dien je het aantal fte op een andere manier te berekenen. Wanneer een partime-medewerker bijvoorbeeld 4 uur op een dag werkt wordt dit namelijk als 1 SV-dag meegeteld in de loonjournaalpost.

Een alternatieve manier om het aantal FTE te berekenen is het werkelijk aantal gewerkte uren te delen door het standaard aantal uren. Werkt een medewerker bijvoorbeeld 5 dagen van 4 uur (20 uur) en bestaat een normale werkweek uit 40 uur dan is de werktijdfactor oftewel het aantal FTE: 20/40 = 0,5FTE.

Reacties

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's