Grootboekrekeningschema


grootboekrekeningschema

Op deze pagina vind u een gratis, standaard grootboekrekeningschema. Dit grootboekrekeningschema wordt op deze website gehanteerd in alle voorbeelden. Het rekeningschema is hieronder weergegeven, maar u kunt het grootboekschema ook downloaden in pdf of excel formaat via onderstaande links op deze pagina.
GrootboekrekeningOmschrijving

Balans
/ W&V

Categorie
0010GoodwillBalansImmateriële vaste activa
0015Afschrijving goodwillBalansImmateriële vaste activa
    
0050Gebouwen en terreinenBalansMateriële vaste activa
0055Afschrijving gebouwen en terreinenBalansMateriële vaste activa
0060Machines en installatiesBalansMateriële vaste activa
0065Afschrijving machines en installatiesBalansMateriële vaste activa
0070InventarisBalansMateriële vaste activa
0075Afschrijving inventarisBalansMateriële vaste activa
0080VervoermiddelenBalansMateriële vaste activa
0085Afschrijving vervoermiddelenBalansMateriële vaste activa
    
0500DeelnemingBalansFinanciële vaste activa
    
0600AandelenkapitaalBalansEigen vermogen
0605Wettelijke reserveBalansEigen vermogen
0610Algemene reserveBalansEigen vermogen
0690WinstsaldoBalansEigen vermogen
    
0800Voorziening XBalansVoorzieningen
0810Voorziening YBalansVoorzieningen
0820Voorziening ZBalansVoorzieningen
    
0900Lening o/gBalansLanglopende schulden
    
1000KasBalansLiquide middelen
1100BankBalansLiquide middelen
    
1300DebiteurenBalansVorderingen
    
1400Te vorderen XBalansVorderingen / schulden
1410Te vorderen YBalansVorderingen / schulden
1420Te vorderen ZBalansVorderingen / schulden
    
1500Af te dragen BTW 21%BalansBelastingen
1510Af te dragen BTW 6%BalansBelastingen
1520Te vorderen BTW 21%BalansBelastingen
1530Te vorderen BTW 6%BalansBelastingen
1540BTW te betalenBalansBelastingen
1550BTW betaaldBalansBelastingen
    
1600CrediteurenBalansSchulden
    
1650DividendBalansDividend
    
1670DividendbelastingBalansBelastingen
1680VennootschapsbelastingBalansBelastingen
    
1700Te betalen XBalansVorderingen / schulden
1710Te betalen YBalansVorderingen / schulden
1720Te betalen ZBalansVorderingen / schulden
    
1800Rekening-courant ABalansVorderingen / schulden
1810Rekening-courant BBalansVorderingen / schulden
1820Rekening-courant CBalansVorderingen / schulden
    
2000KruispostenBalansLiquide middelen
2900Betalingen onderwegBalansLiquide middelen
    
3000VoorraadBalansVoorraad
3100Onderhanden werkBalansVoorraad
    
4000Lonen en salarissenW&VPersoneelskosten
4005VakantiegeldW&VPersoneelskosten
4020Uitkering ziekengeldW&VPersoneelskosten
4030Sociale lastenW&VPersoneelskosten
4035PensioenpremiesW&VPersoneelskosten
4040UitzendkrachtenW&VPersoneelskosten
4045ManagementvergoedingW&VPersoneelskosten
4050KantinekostenW&VPersoneelskosten
4051BedrijfskledingW&VPersoneelskosten
4052CongressenW&VPersoneelskosten
4053OpleidingskostenW&VPersoneelskosten
4060ReiskostenW&VPersoneelskosten
4090Overige personeelskostenW&VPersoneelskosten
    
4100Huur gebouwen en terreinenW&VHuisvestingskosten
4105Onderhoud gebouwen en terreinenW&VHuisvestingskosten
4110Dotatie voorziening groot onderhoudW&VHuisvestingskosten
4120Gas / water / lichtW&VHuisvestingskosten
4125SchoonmaakkostenW&VHuisvestingskosten
4130Assurantie gebouwen en terreinenW&VHuisvestingskosten
4190Overige huisvestingskostenW&VHuisvestingskosten
    
4200Huur machinesW&VExploitatiekosten
4210LeaseW&VExploitatiekosten
4220Onderhoud machinesW&VExploitatiekosten
4290Overige exploitatiekostenW&VExploitatiekosten
    
4300Contributies en abonnementenW&VKantoorkosten
4310KantoorbenodigdhedenW&VKantoorkosten
4320TelefoonkostenW&VKantoorkosten
4330PortiW&VKantoorkosten
4340Overige kantoorkostenW&VKantoorkosten
    
4400BrandstoffenW&VAutokosten
4410LeaseW&VAutokosten
4420Onderhoud vervoermiddelenW&VAutokosten
4430Leasing vervoermiddelenW&VAutokosten
4440Assuranties vervoermiddelenW&VAutokosten
4450WegenbelastingW&VAutokosten
4460Privé gebruik auto’sW&VAutokosten
4490Overige autokostenW&VAutokosten
    
4500Reclame en advertentiekostenW&VVerkoopkosten
4510Reis en verblijfskostenW&VVerkoopkosten
4520RepresentatiekostenW&VVerkoopkosten
4530BeurskostenW&VVerkoopkosten
4590Overige verkoopkostenW&VVerkoopkosten
    
4600AccountantskostenW&VAlgemene kosten
4610AdvieskostenW&VAlgemene kosten
4620NotariskostenW&VAlgemene kosten
4630Juridische kostenW&VAlgemene kosten
4640BankkostenW&VAlgemene kosten
4650VerzekeringenW&VAlgemene kosten
4690Overige algemene kostenW&VAlgemene kosten
    
4700Rente lening u/gW&VFinanciële baten en lasten
4710Rente lening o/gW&VFinanciële baten en lasten
4720Rente bankW&VFinanciële baten en lasten
4730Rente leaseW&VFinanciële baten en lasten
4790Overige rentebatenW&VFinanciële baten en lasten
4795Overige rentelastenW&VFinanciële baten en lasten
    
4800Afschrijving gebouwenW&VAfschrijvingen
4810Afschrijving inventarisW&VAfschrijvingen
4820Afschrijving machine en installatiesW&VAfschrijvingen
4830Afschrijving vervoermiddelenW&VAfschrijvingen
4890Boekresultaat vaste activaW&VAfschrijvingen
    
4900Kleine ondernemersregeling btwW&VDiverse baten en lasten
4910KoersverschillenW&VDiverse baten en lasten
4920KasverschillenW&VDiverse baten en lasten
4990Overige batenW&VDiverse baten en lasten
4995Overige lastenW&VDiverse baten en lasten
    
7000Inkoopwaarde van de omzet XW&VInkoopwaarde van de omzet
7010Inkoopwaarde van de omzet YW&VInkoopwaarde van de omzet
7020Inkoopwaarde van de omzet ZW&VInkoopwaarde van de omzet
    
8000Omzet XW&VOmzet
8010Omzet YW&VOmzet
8020Omzet ZW&VOmzet
    
9000Resultaat deelneming XW&VResultaat deelneming
9010Resultaat deelneming YW&VResultaat deelneming
9020Resultaat deelneming ZW&VResultaat deelneming
    
9800Betalingskorting inkoopW&VOverige
9810Betalingskorting verkoopW&VOverige
9820Kredietbeperking inkoopW&VOverige
9830Kredietbeperking verkoopW&VOverige
    
9900VennootschapsbelastingW&VBelastingen
9999ResultaatW&VResultaat

Gebruik rekeningschema

Het rekeningschema is zowel geschikt voor besloten vennootschappen als zzp’ers met een eenmanszaak. Een eenmanszaak heeft echter geen aandelenkapitaal of overige reserves. Het eigendom van een eenmanszaak is in handen van een natuurlijk persoon en niet van een rechtspersoon. De grootboekrekeningen “0600 aandelenkapitaal”, “0605 wettelijke reserve” en “0610 algemene reserve” zouden kunnen worden vervangen door “0600 kapitaal natuurlijk persoon”, “0605 kapitaalstortingen”, “0610 kapitaalonttrekkingen”.


Downloads

Grootboekrekeningschema.pdf
Grootboekrekeningschema.xlsx

4 gedachten over “Grootboekrekeningschema”

  1. Is er ook een vertaling van deze grootboekrekeningen naar een onderliggende balans en verlies- & winstrekening? Logica zegt mij dat iets als voorraad ook een bezit is van de onderneming, als dat in een eenmanszaak ingebracht wordt vanuit privé, waar wordt dat dan tegen weggeboekt aan de andere kant van de balans?

  2. M.b.t. grootboekrekeningen – het is erg handig en praktisch in het gebruik met een extra kolom – activa , passiva omzet en kosten – Door een filter kun je dan makkelijk een draaitabel en overzicht maken voor een jaarrekening c.q. tussentijdse cijfers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *