Op deze pagina vind u een gratis, standaard grootboekrekeningschema. Dit grootboekrekeningschema wordt op deze website gehanteerd in alle voorbeelden. Het rekeningschema is hieronder weergegeven, maar u kunt het grootboekschema ook downloaden in pdf of excel formaat via onderstaande links op deze pagina.

Grootboekrekening Omschrijving Balans
/ W&V
Categorie
0010 Goodwill Balans Immateriële vaste activa
0015 Afschrijving goodwill Balans Immateriële vaste activa
0050 Gebouwen en terreinen Balans Materiële vaste activa
0055 Afschrijving gebouwen en terreinen Balans Materiële vaste activa
0060 Machines en installaties Balans Materiële vaste activa
0065 Afschrijving machines en installaties Balans Materiële vaste activa
0070 Inventaris Balans Materiële vaste activa
0075 Afschrijving inventaris Balans Materiële vaste activa
0080 Vervoermiddelen Balans Materiële vaste activa
0085 Afschrijving vervoermiddelen Balans Materiële vaste activa
0500 Deelneming Balans Financiële vaste activa
0600 Aandelenkapitaal Balans Eigen vermogen
0605 Wettelijke reserve Balans Eigen vermogen
0610 Algemene reserve Balans Eigen vermogen
0690 Winstsaldo Balans Eigen vermogen
0800 Voorziening X Balans Voorzieningen
0810 Voorziening Y Balans Voorzieningen
0820 Voorziening Z Balans Voorzieningen
0900 Lening o/g Balans Langlopende schulden
1000 Kas Balans Liquide middelen
1100 Bank Balans Liquide middelen
1300 Debiteuren Balans Vorderingen
1400 Te vorderen X Balans Vorderingen / schulden
1410 Te vorderen Y Balans Vorderingen / schulden
1420 Te vorderen Z Balans Vorderingen / schulden
1500 Af te dragen BTW 21% Balans Belastingen
1510 Af te dragen BTW 6% Balans Belastingen
1520 Te vorderen BTW 21% Balans Belastingen
1530 Te vorderen BTW 6% Balans Belastingen
1540 BTW te betalen Balans Belastingen
1550 BTW betaald Balans Belastingen
1600 Crediteuren Balans Schulden
1650 Dividend Balans Dividend
1670 Dividendbelasting Balans Belastingen
1680 Vennootschapsbelasting Balans Belastingen
1700 Te betalen X Balans Vorderingen / schulden
1710 Te betalen Y Balans Vorderingen / schulden
1720 Te betalen Z Balans Vorderingen / schulden
1800 Rekening-courant A Balans Vorderingen / schulden
1810 Rekening-courant B Balans Vorderingen / schulden
1820 Rekening-courant C Balans Vorderingen / schulden
2000 Kruisposten Balans Liquide middelen
2900 Betalingen onderweg Balans Liquide middelen
3000 Voorraad Balans Voorraad
3100 Onderhanden werk Balans Voorraad
4000 Lonen en salarissen W&V Personeelskosten
4005 Vakantiegeld W&V Personeelskosten
4020 Uitkering ziekengeld W&V Personeelskosten
4030 Sociale lasten W&V Personeelskosten
4035 Pensioenpremies W&V Personeelskosten
4040 Uitzendkrachten W&V Personeelskosten
4045 Managementvergoeding W&V Personeelskosten
4050 Kantinekosten W&V Personeelskosten
4051 Bedrijfskleding W&V Personeelskosten
4052 Congressen W&V Personeelskosten
4053 Opleidingskosten W&V Personeelskosten
4060 Reiskosten W&V Personeelskosten
4090 Overige personeelskosten W&V Personeelskosten
4100 Huur gebouwen en terreinen W&V Huisvestingskosten
4105 Onderhoud gebouwen en terreinen W&V Huisvestingskosten
4110 Dotatie voorziening groot onderhoud W&V Huisvestingskosten
4120 Gas / water / licht W&V Huisvestingskosten
4125 Schoonmaakkosten W&V Huisvestingskosten
4130 Assurantie gebouwen en terreinen W&V Huisvestingskosten
4190 Overige huisvestingskosten W&V Huisvestingskosten
4200 Huur machines W&V Exploitatiekosten
4210 Lease W&V Exploitatiekosten
4220 Onderhoud machines W&V Exploitatiekosten
4290 Overige exploitatiekosten W&V Exploitatiekosten
4300 Contributies en abonnementen W&V Kantoorkosten
4310 Kantoorbenodigdheden W&V Kantoorkosten
4320 Telefoonkosten W&V Kantoorkosten
4330 Porti W&V Kantoorkosten
4340 Overige kantoorkosten W&V Kantoorkosten
4400 Brandstoffen W&V Autokosten
4410 Lease W&V Autokosten
4420 Onderhoud vervoermiddelen W&V Autokosten
4430 Leasing vervoermiddelen W&V Autokosten
4440 Assuranties vervoermiddelen W&V Autokosten
4450 Wegenbelasting W&V Autokosten
4460 Privé gebruik auto’s W&V Autokosten
4490 Overige autokosten W&V Autokosten
4500 Reclame en advertentiekosten W&V Verkoopkosten
4510 Reis en verblijfskosten W&V Verkoopkosten
4520 Representatiekosten W&V Verkoopkosten
4530 Beurskosten W&V Verkoopkosten
4590 Overige verkoopkosten W&V Verkoopkosten
4600 Accountantskosten W&V Algemene kosten
4610 Advieskosten W&V Algemene kosten
4620 Notariskosten W&V Algemene kosten
4630 Juridische kosten W&V Algemene kosten
4640 Bankkosten W&V Algemene kosten
4650 Verzekeringen W&V Algemene kosten
4690 Overige algemene kosten W&V Algemene kosten
4700 Rente lening u/g W&V Financiële baten en lasten
4710 Rente lening o/g W&V Financiële baten en lasten
4720 Rente bank W&V Financiële baten en lasten
4730 Rente lease W&V Financiële baten en lasten
4790 Overige rentebaten W&V Financiële baten en lasten
4795 Overige rentelasten W&V Financiële baten en lasten
4800 Afschrijving gebouwen W&V Afschrijvingen
4810 Afschrijving inventaris W&V Afschrijvingen
4820 Afschrijving machine en installaties W&V Afschrijvingen
4830 Afschrijving vervoermiddelen W&V Afschrijvingen
4890 Boekresultaat vaste activa W&V Afschrijvingen
4900 Kleine ondernemersregeling btw W&V Diverse baten en lasten
4910 Koersverschillen W&V Diverse baten en lasten
4920 Kasverschillen W&V Diverse baten en lasten
4990 Overige baten W&V Diverse baten en lasten
4995 Overige lasten W&V Diverse baten en lasten
7000 Inkoopwaarde van de omzet X W&V Inkoopwaarde van de omzet
7010 Inkoopwaarde van de omzet Y W&V Inkoopwaarde van de omzet
7020 Inkoopwaarde van de omzet Z W&V Inkoopwaarde van de omzet
8000 Omzet X W&V Omzet
8010 Omzet Y W&V Omzet
8020 Omzet Z W&V Omzet
9000 Resultaat deelneming X W&V Resultaat deelneming
9010 Resultaat deelneming Y W&V Resultaat deelneming
9020 Resultaat deelneming Z W&V Resultaat deelneming
9800 Betalingskorting inkoop W&V Overige
9810 Betalingskorting verkoop W&V Overige
9820 Kredietbeperking inkoop W&V Overige
9830 Kredietbeperking verkoop W&V Overige
9900 Vennootschapsbelasting W&V Belastingen
9999 Resultaat W&V Resultaat

Gebruik rekeningschema

Het rekeningschema is zowel geschikt voor besloten vennootschappen als zzp’ers met een eenmanszaak. Een eenmanszaak heeft echter geen aandelenkapitaal of overige reserves. Het eigendom van een eenmanszaak is in handen van een natuurlijk persoon en niet van een rechtspersoon. De grootboekrekeningen “0600 aandelenkapitaal”, “0605 wettelijke reserve” en “0610 algemene reserve” zouden kunnen worden vervangen door “0600 kapitaal natuurlijk persoon”, “0605 kapitaalstortingen”, “0610 kapitaalonttrekkingen”.


Downloads

Grootboekrekeningschema.pdf
Grootboekrekeningschema.xlsx

Reacties

4 Comments

 1. Peter 26 maart 2018 at 10:51 - Reply

  Is er ook een vertaling van deze grootboekrekeningen naar een onderliggende balans en verlies- & winstrekening? Logica zegt mij dat iets als voorraad ook een bezit is van de onderneming, als dat in een eenmanszaak ingebracht wordt vanuit privé, waar wordt dat dan tegen weggeboekt aan de andere kant van de balans?

  • Arco 30 april 2018 at 10:02 - Reply

   Ja de boeking is voorraad aan Eigen vermogen c.q. inbreng eigenaar

 2. Arco 30 april 2018 at 10:06 - Reply

  M.b.t. grootboekrekeningen – het is erg handig en praktisch in het gebruik met een extra kolom – activa , passiva omzet en kosten – Door een filter kun je dan makkelijk een draaitabel en overzicht maken voor een jaarrekening c.q. tussentijdse cijfers

 3. Gina 11 januari 2023 at 15:30 - Reply

  dus baten en lasten komen op een kostenrekening?

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's