IFRS staat voor de International Financial Reporting Standards. Het zijn richtlijnen voor verslaggeving die verplicht moeten worden gehanteerd door beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Ook niet beursgenoteerde ondernemingen mogen IFRS vrijwillig toepassen. De voornaamste reden om voor IFRS te kiezen is de transparantie en vergelijkbaarheid van jaarrekeningen. Een jaarrekening van een onderneming in Australië, China of het Verenigd Koninkrijk op basis van IFRS kan eenvoudig worden vergeleken met een Nederlandse jaarrekening op basis van IFRS.

Afkorting IFRS

Op het internet wordt vaak gezocht naar de afkorting, definitie of betekenis van IFRS. Hieruit blijkt dat in de praktijk ‘IFRS’ een begrip is geworden. In de praktijk wordt onder IFRS iets anders verstaan dan Dutch GAAP. Deze afkorting staat voor Dutch Generally Accepted Accounting Principles. Ook wel aangeduid met NL GAAP. Hiermee wordt de wet- en regelgeving bedoeld, zoals vastgelegd in Titel 9 Burgerlijk Wetboek 2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Op deze website wordt in verschillende blogs aandacht geschonken aan de verschillen en overeenkomsten tussen IFRS en NL GAAP.

Missie IFRS

Op de website van de IFRS organisatie staat de missie vermeld met betrekking tot IFRS. Onze missie is het ontwikkelen van IFRS Standaarden die wereldwijd zorgen voor meer transparantie, vergelijkbaarheid en efficiëntie op financiële markten. Ons werk dient het maatschappelijk belang door het stimuleren van vertrouwen, groei, en financiële stabiliteit op de lange termijn in de wereldwijde economie.

Other Comprehensive Income

Een veelgebruikte term binnen IFRS die onder Titel 9 BW2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving niet veel wordt gebruikt betreft ‘other comprehensive income’. Deze term kan worden vertaald als ‘niet-gerealiseerde resultaten’. Het zijn resultaten die veelal het gevolg zijn van waardeveranderingen van activa of verplichtingen. Een goed voorbeeld betreffen mutaties in de herwaarderingsreserve die als ‘other comprehensive income’ dient te worden gepresenteerd.

Opbrengsten, kosten, winsten en verliezen worden aangemerkt als ‘other comprehensive income’ indien de onderliggende transactie nog niet is voltooid. Hierbij kan worden gedacht aan de waardeveranderingen van beleggingen. Zolang de onderneming de beleggingen niet verkoopt is de transactie niet voltooid, maar kunnen de beleggingen wel in waarde stijgen of dalen. Deze mutatie in waarde wordt verantwoord als een ‘niet-gerealiseerd resultaat’. Op het moment dat de beleggingen daadwerkelijk aan een derde worden verkocht wordt er een winst of verlies verantwoord. De transactie is op dat moment namelijk gerealiseerd. De winst of het verlies van de verkoop van beleggingen wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening. De waardeveranderingen van een belegging worden daarentegen als ‘niet gerealiseerd resultaat’ verantwoord na de nettowinst of het nettoverlies van een onderneming. IFRS wil door het tonen van ‘other comprehensive income’ een completer beeld geven van de financiële resultaten van een onderneming.

Samengevat kan de volgende definitie van Other Comprehensive Income worden gegeven. Other comprehensive income zijn winsten, verliezen, opbrengsten en / of kosten die het gevolg zijn van waardeveranderingen van activa of verplichtingen, waarvan de transactie nog niet is gerealiseerd.

De niet-gerealiseerde resultaten maken geen deel uit van de nettowinst van een onderneming, maar worden afzonderlijk gepresenteerd na de nettowinst in de winst- en verliesrekening. Beide resultaten samen worden veelal getoond in één overzicht, namelijk in een
‘statement of profit or loss and other comprehensive income’.

Reacties

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's