Hieronder volgt de journaalpost die dient te worden gemaakt wanneer er in een computer wordt geïnvesteerd. De computer kost EUR 1.210 (inclusief EUR 210 oftewel 21% btw) en wordt direct per bank betaald.

Journaalpost investering

GRB Omschrijving Debet Credit
0070 Inventaris 1.000
1520 Te vorderen BTW 210
1100 Bank 1.210

Wanneer er een factuur wordt ontvangen en de computer niet direct op het aflevermoment wordt betaald is de tegenrekening niet de bank, maar de rekening #1600 crediteuren.

Zoals blijkt uit de journaalpost zijn er nog geen kosten gemaakt, want er is geen grootboekrekening die verbonden is met de winst-en-verliesrekening geselecteerd. Dit is juist, want materiële vaste activa gaan meerdere productieprocessen mee. De materiële vaste activa worden afgeschreven. Elke periode worden materiële vaste activa (met uitzondering van terreinen etc.) minder waard en dienen er kosten worden genomen. Dit wordt gedaan door het materieel actief af te schrijven.


Wanneer is er sprake van een investering? en wanneer zijn het kosten?

Productiemiddelen die meerdere perioden c.q. productieprocessen mee gaan dienen te worden geactiveerd. Echter een pen gaat vaak ook meerdere productieprocessen mee, maar wordt niet geactiveerd. De aankoop van pennen wordt direct in de kosten verwerkt. Het omslagpunt dat vaak wordt gehanteerd wanneer een actief in de kosten wordt geboekt danwel als investering wordt geactiveerd ligt op EUR 450. Vanaf dit bedrag komt een bedrijfsmiddel namelijk in aanmerking voor investeringsaftrek. Zie ook de website van de belastingdienst.

Reacties

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's