Materiele vaste activa


materiële vaste activa

Materiële vaste activa (MVA) zijn bedrijfsmiddelen die duurzaam dienstbaar zijn aan de bedrijfsuitoefening. Het zijn bezittingen die in de praktijk veelal worden geactiveerd vanaf een bedrag groter dan € 450, omdat vanaf dit bedrag recht bestaat op investeringsaftrek. In theorie zouden alle bezittingen met een economische levensduur langer dan een jaar moeten worden geactiveerd. Voorbeelden van materiële vaste activa betreffen gronden, bedrijfsgebouwen, bedrijfsinrichting, vervoermiddelen, machines en installaties. Het verschil met immateriële vaste activa is dat MVA stoffelijk van aard zijn terwijl dit bij immateriële vaste activa niet het geval is. In het engels worden de MVA veelal aangeduid met de termen fixed assets of non-current assets (niet vlottende activa). Via deze pagina leert u de boekingen kennen die u moet maken voor het investeren en desinvesteren van bedrijfsmiddelen.

Deze cursus bestaat uit een viertal pagina’s. Allereerst leert u de journaalpost kennen die moet worden gemaakt bij het kopen van bedrijfsmiddelen / activa. Vervolgens gaan we kijken hoe u een dergelijk bedrijfsmiddel moet afschrijven. Tot slot staan we nog stil bij het verkopen van bedrijfsmiddelen of het vernietigen van bedrijfsmiddelen. Dit wordt ook wel desinvesteren genoemd. Zie de inhoudsopgave hieronder om naar de betreffende pagina’s te gaan.
Inhoud cursus

De cursus materiële vaste activa bestaat uit de volgende pagina’s:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *