Oudedagsverplichting


oudedagsverplichting

Per 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Aanleiding voor het invoeren van deze wetgeving zijn de problemen met de dividendklem.

Er worden door de wetgever drie mogelijkheden geboden:

 • Bevriezen opgebouwde aanspraken;
 • Afstempeling deel van de opgebouwde aanspraken gevolgd door afkoop
 • Afstempeling deel van de opgebouwde aanspraken gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting (ODV)
 • Journaalpost oudedagsverplichting

  In dit artikel laten we zien welke journaalpost moet worden gemaakt indien er wordt gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting. Dit zullen we laten zien aan de hand van een voorbeeld. Stel Pensioen B.V. had per 31 december 2016 een pensioenvoorziening in eigen beheer met de volgende kenmerken:

 • Commerciële waarde pensioen in eigen beheer: € 870.000
 • Fiscale waarde pensioen in eigen beheer: € 480.000
 • Latente belastingvordering in jaarrekening: € 78.000 zijnde € 870.000 -/- € 480.000 = € 390.000 *
  nominaal VPB tarief van 20% • Op 31 maart 2017 wordt de volgende journaalpost verwerkt in de financiële administratie.

  GRBOmschrijvingDebetCredit
  4035Pensioenlasten30.000
  0810Pensioenvoorziening30.000
  0800Latente belastingvordering2.000
  9900Mutatie belastinglatentie2.000

  Hierdoor ziet de pensioenvoorziening in eigen beheer er per 1 april als volgt uit:

 • Commerciële waarde pensioen in eigen beheer: € 900.000
 • Fiscale waarde pensioen in eigen beheer: € 500.000
 • Latente belastingvordering in jaarrekening: € 80.000
 • Stel dat er per 1 april 2017 wordt gekozen voor een oudedagsverplichting. De journaalpost die hiervan moet worden gemaakt luidt als volgt:

  GRBOmschrijvingDebetCredit
  0810Pensioenvoorziening400.000
  0800Latente belastingvordering80.000
  0610Overige reserves320.000
  0810Pensioenvoorziening500.000
  1700Oudedagsverplichting500.000

  Zoals uit bovenstaande journaalpost blijkt dient de pensioenvoorziening die een commerciële waarde heeft van € 900.000 uit de financiële administratie te worden verwijderd. Voor de fiscale waardering van het pensioen in eigen beheer wordt een oudedagsverplichting gevormd oftewel voor een bedrag van € 500.000. Van het restant van de pensioenvoorziening wordt afgezien, waardoor dit bedrag vrijvalt ten gunste van het eigen vermogen. Aangezien er geen verschil meer is tussen de commerciële en fiscale waardering van de voorziening valt de latente belastingvordering vrij.

  Journaalpost afkoop pensioen in eigen beheer

  Wanneer er wordt gekozen voor afkoop ziet de journaalpost er nagenoeg hetzelfde uit als de journaalpost, zoals hierboven weergegeven. Voor de fiscale waarde van de pensioenvoorziening wordt echter geen oudedagsverplichting gevormd, maar wordt de fiscale waarde onder aftrek van loonheffing uitgekeerd aan de aandeelhouder. Het bedrag zal als schuld aan de rekening-courant van de aandeelhouder worden toegevoegd.

  1 gedachte over “Oudedagsverplichting”

  1. Zou je kunnen toelichten waar de pensioenlasten van 30k, de belastingvordering van 2k precies vandaan komen?

   Is de commerciële waarde pensioen in eigen beheer van 900k bepaald door 870k+30k?

   Hoe is de fiscale waarde pensioen van 500k precies berekend?
   Hoe zijn beide latente belasting vorderingen van 78k en 80k bepaald?
   Waarom worden de twee pensioenvoorziening apart gejournaliseerd?

   Sorry maar ik kan dit voorbeeld niet helemaal van begin tot eind volgen als het gaat om de berekeningen en tussenstappen.

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *