De wetgeving omtrent de overdrachtsbelasting is vastgelegd in de Wet op belastingen van rechtsverkeer. De overdrachtsbelasting of kortweg ‘ODB‘ is een belasting dat wordt geheven over de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken (bijvoorbeeld een huis of bedrijfspand inclusief bijbehorende grond) en rechten waaraan deze zijn onderworpen. Deze verkrijging kan zowel het juridisch als economisch eigendom betreffen.

Fictieve onroerende zaken

Als onroerende zaak worden ook de aandelen in een rechtspersoon aangemerkt, waarvan de bezittingen op het tijdstip van verkrijging of in het jaar voor verkrijging voor meer dan 50% bestaan of hebben bestaan uit onroerende zaken en waarbij deze onroerende zaken voor ten minste 30% in Nederland gelegen zijn. Tot slot moeten deze onroerende zaken voor 70% of meer dienstbaar zijn aan het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van die onroerende zaken. Dit is één van de meest voorkomende fictieve onroerende zaken. In artikel 4 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer staan de overige fictieve onroerende zaken opgenomen.

Tarief overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde van de onroerende zaak, waaronder de waarde in het economische verkeer wordt verstaan. Het tarief van de overdrachtsbelasting bedraagt 6%, waarbij voor woningen op dit moment een percentage geldt van 2%.

Verkrijgingen als gevolg van boedelmenging (huwelijkse voorwaarden), erfrecht of verjaring worden niet belast met overdrachtsbelasting. Dit betekent dat wanneer een onroerende zaak wordt geërfd, hier geen overdrachtsbelasting over verschuldigd is.

Reacties

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's