Resultaat deelneming


resultaat deelneming

Een vennootschap behaald elk jaar een bepaald resultaat. Dit kan een winst of verlies zijn. Wanneer een vennootschap een aandelenbelang houdt in een dochtermaatschappij zal de waarde van deze deelneming elk jaar fluctueren. De waarde van de deelneming stijgt wanneer er een positief resultaat is behaald door de dochermaatschappij. Andersom zal de waarde van de deelneming dalen indien er sprake is van een verlies.
Boekhoudkundige verwerking resultaat deelneming

De balans per 31 december 2012 van Moedermaatschappij ABC B.V. voor het verwerken van het aandeel in het resultaat van Dochtermaatschappij XYZ B.V. ziet er als volgt uit:
Journaalpost deelneming

De balans per 31 december 2012 (na winstbestemming) en de winst-en-verliesrekening over 2012 van de dochter zien er als volgt uit:

Journaalpost deelneming
Journaalpost deelneming

Het resultaat na belastingen van Dochtermaatschappij XYZ B.V. bedraagt € 16.000, waardoor de deelneming ook met dit bedrag toeneemt, omdat de moeder 100% van de aandelen in bezit heeft. De journaalpost die Moedermaatschappij ABC B.V. maakt van het resultaat van de dochter is:

GrootboekOmschrijvingDebetCredit
5000Deelneming16.000
9000Resultaat deelneming16.000

Na verwerking van het resultaat ziet de balans van de moeder er als volgt uit:

Journaalpost deelnemingen

De deelneming is gewaardeerd op € 66.000 overeenkomstig het eigen vermogen van de dochter: aandelenkapitaal ad € 18.000 + overige reserves ad € 48.000 = € 66.000. De overige reserves zijn toegenomen als gevolg van de toename van het resultaat ad € 16.000.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *