Transitoria


transitoria

Transitoria oftewel transitorische posten zijn bedragen die betaald of ontvangen worden in een andere periode dan waar de kosten of opbrengsten betrekking op hebben.

Voorbeeld transitoria

Ter illustratie het volgende voorbeeld: de rente van de bank wordt vaak in een volgend kwartaal ontvangen c.q. betaald dan de periode waar de rente betrekking op heeft. Stel dat u EUR 1.000 rente ontvangt op 5 januari 2015 over het vierde kwartaal 2014. Deze rentebate dient te worden verwerkt in boekjaar 2014, want op deze periode heeft de rente betrekking. De volgende boeking wordt in 2014 gemaakt:
GrootboekOmschrijvingDebetCredit
4790Rentebate1.000
1400Nog te ontvangen bedragen1.000

De rentebate wordt opgenomen in de winst-en-verliesrekening terwijl het bedrag nog niet is ontvangen. Op 5 januari 2015 wordt de volgende journaalpost gemaakt van de afboeking van de vordering:

GrootboekOmschrijvingDebetCredit
1100Bank1.000
1400Nog te ontvangen bedragen1.000

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *