Transitoria oftewel transitorische posten zijn bedragen die betaald of ontvangen worden in een andere periode dan waar de kosten of opbrengsten betrekking op hebben.

Voorbeeld transitoria

Ter illustratie het volgende voorbeeld: de rente van de bank wordt vaak in een volgend kwartaal ontvangen c.q. betaald dan de periode waar de rente betrekking op heeft. Stel dat u EUR 1.000 rente ontvangt op 5 januari 2015 over het vierde kwartaal 2014. Deze rentebate dient te worden verwerkt in boekjaar 2014, want op deze periode heeft de rente betrekking. De volgende boeking wordt in 2014 gemaakt:

Grootboek Omschrijving Debet Credit
4790 Rentebate 1.000
1400 Nog te ontvangen bedragen 1.000

De rentebate wordt opgenomen in de winst-en-verliesrekening terwijl het bedrag nog niet is ontvangen. Op 5 januari 2015 wordt de volgende journaalpost gemaakt van de afboeking van de vordering:

Grootboek Omschrijving Debet Credit
1100 Bank 1.000
1400 Nog te ontvangen bedragen 1.000

Reacties

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's