Vennootschapsbelasting is de belasting die wordt geheven over het positieve resultaat dat door een rechtspersoon is behaald. Eenmanszaken en vennootschappen onder firma vallen niet onder de vennootschapsbelasting, maar worden belast in de inkomstenbelasting.

Journaalpost VPB druk

Hieronder volgt de te maken journaalpost indien er een bedrag ad € 10.000 aan vennootschapsbelasting dient te worden betaald.

Grootboek Omschrijving Debet Credit
9900 Vennootschapsbelasting 10.000
1680 Vennootschapsbelasting 10.000

Er wordt een schuld op de balans geboekt: dit betreft het bedrag dat credit op de balans wordt geplaatst. De tegenrekening is een kostenrekening. Als vervolgens de belastingdienst het bedrag ad € 10.000 incasseert van de bankrekening dan wordt de schuld afgeboekt:

Grootboek Omschrijving Debet Credit
1680 Vennootschapsbelasting 10.000
1100 Bank 10.000

Eventueel dient hierbij rekening te worden gehouden met opgelegde heffingsrente. Deze rente wordt niet in mindering gebracht op de balanspost VPB, maar wordt op een aparte rekening geboekt in de winst-en-verliesrekening.


Bepaling te betalen bedrag VPB

De boeking van de VPB last is eigenlijk zeer eenvoudig. Alleen om tot het juiste bedrag te komen is kennis nodig van de VPB. Hieronder volgt een schema om tot het belastbaar bedrag te komen. Vervolgens dient het belastbaar bedrag te worden vermenigvuldigt met het tarief VPB van het desbetreffende jaar.

Eindvermogen
-/- Beginvermogen
Vermogenstoename

-/- Kapitaalstortingen
+ Kapitaalterugbetalingen
+ Onttrekkingen (bijvoorbeeld een dividenduitkering)
Winst

-/- Vrijgestelde winstbestanddelen (bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling)
-/- Toevoegingen aan fiscale reserves
+ Ontrekkingen aan fiscale reserves
Fiscale winst

-/- Aftrekbare giften
Belastbare winst

-/- Te verrekenen verliezen
Belastbaar bedrag


Tarief vennootschapsbelasting 2021, 2022 en 2023

15% over de eerste EUR 245.000 van de winst;
25% over de rest van de winst.

Stel nu dat het belastbaar bedrag EUR 400.000 bedraagt. Dan moet u EUR 75.500 aan VPB afdragen. Bestaande uit 15% over de eerste EUR 245.000 (EUR 36.750) en 25% over het restant ad EUR 155.000 (EUR 38.750).

Het VPB-tarief voor 2022 bestaat ook uit twee schijven. De eerste schijf zal echter verruimt worden. Het lage tarief zal gelden tot een bedrag van EUR 395.000. Voor 2023 wordt een verdere verruiming van de belastingsschijf verwacht.

Reacties

3 Comments

 1. Martine 2 april 2019 at 12:40 - Reply

  vpb boeken tegen een V/W rekening en daarmee aftrekbaar maken van de winst? leuk advies, maar niet juist. https://www.belasting.nl/ondernemer/vennootschapsbelasting/

 2. Henk 23 april 2019 at 14:27 - Reply

  Toch klopt het wel. Alleen de VPB is niet aftrekbaar van de winst, maar wordt eerst op de winst gecorrigeerd:
  U neemt het resultaat na belastingen conform de resultatenrekening en telt daar de afgetrokken VPB bij op. Als u vervolgens de VPB berekening maakt, kan het niet anders dan dat u op het bedrag van de reeds afgetrokken VPB uitkomt.
  In het bovenstaande voorbeeld eindigt de resultatenrekening met een resultaat na belasting van € 310.000 (€ 400.000 minus € 50.000 minus € 40.000.
  Resultaat voor belasting € 400.000
  VPB € 90.000
  Resultaat na belasting € 310.000

 3. Ukkie 2 augustus 2019 at 14:49 - Reply

  Kunt u mij helpen met het volgende?
  Een bedrijf heeft:
  Gebouwen 150000
  Inventaris 40000
  Voorraad 70000
  Debiteuren: 20000

  Aandelenvermogen 100000
  Wibstreserve 40000
  Hypotheek 80000
  Crediteuren 60000

  De winst voor belastingen bedraagt 70000. De vennootschapsbelasting bedraagt 20% de dividend is vastgesteld op 15 %. De dag ontvangen angst een bonus van 20 % winst na belasting. Een winsoverschot word toegevoegd aan de Wibstreserve. Wat word betaald aan vennootschapsbelasting?

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's