Een deelneming kan een negatief eigen vermogen hebben. Wanneer de deelneming bij de moedermaatschappij tegen nettovermogenswaarde wordt gewaardeerd is de deelneming in feite negatief. De deelneming heeft immers een negatief eigen vermogen. Voor het ‘negatieve’ bedrag dient in veel gevallen een voorziening te worden gevormd. Er kan een afzonderlijke journaalpost voor worden gemaakt, waarbij de negatieve waarde van de deelneming op een apart grootboek wordt geregistreerd, maar het volstaat ook om de waarde van de deelneming negatief in de boekhouding te verantwoorden. In de jaarrekening mag echter geen negatieve deelneming worden getoond, maar moet het bedrag als voorziening deelneming worden gepresenteerd.

Indien de moeder nog een vordering heeft op de deelneming dan wordt het negatieve deel van het eigen vermogen allereerst in mindering gebracht op de vordering. Mocht er daarna nog een bedrag resteren dan wordt dit bedrag toegevoegd aan de voorziening voor negatieve deelnemingen.

Voorbeeld negatief eigen vermogen dochter

Dit alles kan worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. Stel onderneming M (moeder) heeft een deelneming in onderneming D (dochter). Onderneming D heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug en heeft een eigen vermogen van negatief € 3.000. Daarnaast heeft onderneming M diverse facturen voor de dochter betaald welke in rekening-courant zijn verwerkt. De rekening-courantvordering van M op D bedraagt € 2.000.

De waarde van de negatieve deelneming zal bij onderneming M allereerst in mindering worden gebracht op de vordering van M op D. Hiermee is de vordering geheel afgewaardeerd. Voor het restant wordt een voorziening deelneming gevormd ten bedrage van € 1.000.

Reacties

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's