Als aandeelhouder van een onderneming kan het zijn dat je de minderheid van stemmen hebt in de Algemene Vergadering van aandeelhouders. De beslissing tot het ontvangen van dividend wordt hiermee afhankelijk van de overige aandeelhouders. Je kunt niet zelfstandig beslissen over het dividendbeleid. Voor het nog niet als dividend ontvangen aandeel in het resultaat van de onderneming dient in bepaalde gevallen een wettelijke reserve gevormd te worden. Dit is het geval indien de deelnemende vennootschap niet in staat is om uitkeringen zonder beperkingen af te dwingen. De hoogte van de reserve is gelijk aan het nog niet als dividend ontvangen aandeel in het resultaat van de deelneming.

Gevolgen balanstest

Door het opnemen van een wettelijke reserve deelnemingen neemt het uit te keren vermogen af bij de moedermaatschappij. Immers, een deel van de algemene reserve wordt omgezet in een wettelijke reserve. Er is een ander label geplakt op een deel van het vermogen van de moeder. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij het uitkeren van dividenden. Een dividenduitkering dient immers te voldoen aan de balans- en uitkeringstest.

Journaalposten wettelijke reserve niet uitgekeerde winst deelneming

Voor de niet uitkeerbare winsten van een deelneming dient dus in bepaalde gevallen een reserve te worden gevormd. In dit artikel wordt de journaalpost die moet worden gemaakt besproken.

Journaalpost wettelijke reserve

Stel dat € 10.000 van de winst niet vrij kan worden uitgekeerd, omdat onderneming X een minderheidsbelang heeft in deelneming Y. Bij onderneming X dient dan de volgende journaalpost te worden gemaakt op het moment dat er nog geen wettelijke reserve is gevormd.

Grootboek Omschrijving Debet Credit
0610 Algemene reserve 10.000
0605 Wettelijke reserve 10.000

Reacties

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's