Nederland is van oudsher sterk gericht op de export van goederen en het verlenen van diensten over de grens. We doen zaken met landen als de Verenigde Staten, China, maar ook met onze buurlanden België en Duitsland bestaan nauwe handelsrelaties. Veelal vindt de communicatie met deze landen in het Engels plaats. Het is dan ook handig om enkele veelgebruikte woorden en standaardzinnen te kennen. Op deze pagina vindt u een overzicht met begrippen en zinnen die u kunt gebruiken voor het opstellen van een brief, in e-mails of in een gesprek.

Engelse voorbeeld- en standaardzinnen

Nederlands Engels
Dien uw BTW aangifte tijdig in File your VAT return on time
Bedankt voor uw aanvraag Thank you for your request
Bedankt voor uw interesse in… Thank you for your interest in…
Bedankt voor uw mail. Ik ben op dit moment niet op kantoor. Ik zal uw mail bij terugkomst zo snel mogelijk beantwoorden. Voor spoed neem contact op met mijn collega. Thank you for your email. I’m out of the office at the moment. I will attend to your message as soon as I get back. If you need an urgent response, please call my colleague.
Bedankt voor uw mail. Ik zal de mail zo snel mogelijk proberen te beantwoorden Thanks for your message. I’ll get back to you as soon as possible
Bij voorbaat dank Thank you in advance
Een kopie van het document vindt u in de bijlage Attached you’ll find a copy of the document
Graag verwijs ik naar de bijlage Please find attached
Heb je aanvullende informatie nodig, laat het mij dan weten Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Het zou fijn zijn als je hier zo snel mogelijk naar kunt kijken I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible
Ik hoop dat het goed met u gaat Hope you are doing well
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd Please do not hesitate to contact me should you have any further questions
In afwachting van uw reactie verblijf ik We look forward to hearing from you
Ter informatie For your information (FYI)
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website For more information please visit our website
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met For any further information, please contact
We zien uw reactie graag tegemoet We look forward to your reply
Zoals besproken over de telefoon As discussed over the phone

Engelse begrippen

Nederlands Engels
Aandelen Shares
Activa Assets
Algemeen directeur Chief Executive Officer (CEO)
Bedrijf Company
Belastingen Taxes
Belastingdienst Tax Authority
BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) VAT (Value Added Tax)
BTW Aangifte VAT Return
BTW Nummmer VAT Number
BTW Recapitulatie VAT Reconciliation
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Statistics Netherlands
Crediteuren Accounts Payable
Debiteuren Accounts Receivable
Douane Customs
Eigen vermogen Equity
Financieel directeur Chief Financial Officer (CFO)
Geachte Dear
Handtekening Signature
Inkoopfactuur Purchase invoice
Inkoopwaarde van de omzet Cost of Sales (COS)
Jaarrekening Financial Statements
Lonen Wages
Materiële vaste activa Fixed assets
Omzet Revenues / Turnover
Passiva Liabilities
Registeraccountant Chartered Accountant
Samenstellen Compiling
Vennootschapsbelasting Corporate Income Tax (CIT)
Voorraden Inventory / Stock
VPB Aangifte CIT Return
Verkoopfactuur Sales invoice
Vertrouwelijk Confidential

Reacties

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's