Op het moment dat er gelden worden overgeboekt van bankrekening A naar bankrekening B kan het een tijd duren voordat de gelden ook daadwerkelijk zijn ontvangen op bankrekening B. Dit komt met name voor wanneer de gelden worden overgeboekt tussen twee verschillende banken, bijvoorbeeld van de Rabobank naar de ABN AMRO Bank (ING, SNS etc.) of vice versa. Aangezien het geld niet direct beschikbaar is op de bankrekening waar het geld naar toe wordt geboekt wordt er in de praktijk gebruik gemaakt van de rekening kruisposten. Op deze pagina laten we zien welke journaalposten hiervan moeten worden gemaakt.

Journaalpost kruisposten

Stel er wordt € 1.000 overgeboekt van bankrekening A naar bankrekening B. We gaan er van uit dat het bedrag op 1 januari wordt overgeboekt, waarbij het geld op 3 januari wordt ontvangen op bankrekening B. Een dergelijke situatie doet zich ook voor wanneer kassagelden worden afgestort bij een bank. Het contante geld wordt vaak een dag of enkele dagen later op de bankrekening van de ondernemer gestort. Voor deze situatie kunnen vergelijkbare journaalposten worden gemaakt, waarbij bankrekening A wordt vervangen door kas A.

Van de transactie op 1 januari kan de volgende journaalpost worden gemaakt:

Grootboek Omschrijving Debet Credit
2000 Kruisposten 1.000
1100 Bank A 1.000

 

Vervolgens worden de gelden op 3 januari ontvangen op bankrekening B. Van deze transactie kan de volgende journaalpost worden gemaakt:

Grootboek Omschrijving Debet Credit
1110 Bank B 1.000
2000 Kruisposten 1.000

 

Uit bovenstaande journaalposten blijkt dat de rekening kruisposten uiteindelijk geen saldo meer bevat. Dit is precies de functie van de rekening kruisposten: het fungeert als tussenrekening.

Reacties

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's