In dit hoofdstuk wordt de boekhoudkundige verwerking van voorraden tegen vaste verrekenprijs besproken. Bij deze methode wordt de grootboekrekening # 3000 voorraad bijgehouden tegen een vaste verrekenprijs. Wanneer goederen worden ingekocht tegen een prijs die afwijkt van de vastgestelde vaste verrekenprijs dan wordt het verschil op de rekening prijsverschillen geboekt. Wanneer er duurder is ingekocht dan de VVP dan wordt het prijsverschil debet geboekt, wanneer er goedkoper is ingekocht dan de VVP dan wordt het prijsverschil credit geboekt.

Er wordt vaak met een vaste verrekenprijs gewerkt wanneer de inkoopprijzen sterk schommelen. Door de voorraad altijd tegen vaste vaste verrekenprijs op of af te boeken is de waardering van de voorraad relatief eenvoudig: je hoeft alleen het aantal aanwezige goederen te weten. Een vaste verrekenprijs wordt veelal vastgesteld voor een jaar.

Vaste verrekenprijs voorbeeld

Tankstation ABC B.V. verkoopt benzine. Op 1 januari 2014 hebben zij een voorraad benzine van 10.000 liter welke is ingekocht voor € 1,50 per liter. De inkoopprijs van benzine bedraagt per 31 december 2012 € 1,60 per liter. Over 2014 vinden de volgende inkopen en verkopen plaats:

Januari: inkoop van 5.000 liter benzine voor € 1,70 per liter (excl. BTW)
April: verkoop van 8.000 liter voor € 1,80 per liter (excl. BTW)
September: inkoop van 5.000 liter benzine voor € 1,60 per liter (excl. BTW)
December: verkoop van 7.000 liter benzine voor € 1,70 per liter (excl. BTW)

De data waarop de inkopen en verkopen plaats hebben gevonden is gelijk aan de data waarop de inkoopfactuur is ontvangen c.q. de verkoopfactuur is verstuurd. Alle inkopen en verkopen geschieden op rekening. De omzetbelasting bedraagt 21%. Aangezien de inkoopprijzen sterk fluctureren wordt gebruik gemaakt van een vaste verrekenprijs welke voor 2014 is vastgesteld op € 1,60. De journaalposten van de inkopen, verkopen en voorraadmutatie is als volgt:

Januari: inkoop van 5.000 liter benzine voor € 1,70 per liter (excl. BTW)

Grootboek Omschrijving Debet Credit
3000 Voorraad benzine 8.000
7090 Prijsverschillen 500
1520 Te vorderen BTW 1.785
1600 Crediteuren 10.285

April: verkoop van 8.000 liter voor € 1,80 per liter (excl. BTW)

Grootboek Omschrijving Debet Credit
8000 Omzet 14.400
1500 Af te dragen BTW 3.024
1300 Debiteuren 17.424
7000 Inkoopwaarde van de omzet 12.800
3000 Voorraad benzine 12.800

September: inkoop van 5.000 liter benzine voor € 1,60 per liter (excl. BTW)

Grootboek Omschrijving Debet Credit
3000 Voorraad benzine 8.000
1520 Te vorderen BTW 21% 1.680
1600 Crediteuren 9.680

December: verkoop van 7.000 liter benzine voor € 1,70 per liter (excl. BTW)

Grootboek Omschrijving Debet Credit
8000 Omzet 11.900
1500 Af te dragen BTW 21% 2.499
1300 Debiteuren 14.399
7000 Inkoopwaarde van de omzet 11.200
3000 Voorraad benzine 11.200

Reacties

One Comment

 1. Marcel 8 december 2017 at 18:35 - Reply

  Het laatste hoofdstuk mbt de boekhoudkundige verwerking van voorraden tegen vaste verrekenprijs lijkt twee fouten te bevatten.

  1. De herwaardering van de bestaande voorraad wordt niet vermeld/verwerkt. 10.000 liter van 1,50 naar 1,60 moet tot 1000 resultaat leiden.
  2. De verkoop in December van 7.000 liter tegen 1,70 wordt geboekt als een omzet van 14.400, terwijl dit mijns inziens 11.900 zou moeten, de bijbehorende btw is dan dus ook niet correct.

  Verder overigens wel een duidelijk artikel, waarin goed uitgelegd wordt hoe de verschillende systemen voor boekhoudkundige voorraadverwerking werken.

  Met vriendelijke groet,
  Marcel

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's