Boekhouden is niets anders dan het maken van journaalposten, zoals u heeft kunnen lezen op de pagina boekhoudregels. Voor elke verkooptransactie die u doet moet een journaalpost worden gemaakt in uw financiële administratie. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in verkopen die direct worden afgerekend (contante verkopen) en verkopen die later zullen worden betaald, omdat een factuur wordt verstrekt (verkopen op rekening).

Contante verkopen

De journaalpost die moet worden gemaakt van een verkoop die direct wordt afgerekend aan de kassa zal worden geïllustreerd aan de hand van het volgende voorbeeld: stel u bent een fietsenmaker en verkoopt een fiets voor € 121 (inclusief BTW) aan een klant. De klant rekent het product direct aan de kassa af. De journaalpost van deze transactie luidt als volgt:

Grootboek Omschrijving Debet Credit
1000 Kas 121
8000 Omzet 100
1500 Te betalen omzetbelasting 21

U ontvangt € 121 die u in de kassa stopt, daardoor neemt de kas toe (toename bezit = debiteren). U hebt bovendien een fiets geleverd aan een klant, waardoor het juridisch eigendom van persoon is veranderd, waardoor u omzet mag nemen (toename opbrengsten = crediteren). De meeste ondernemers dienen 21% belasting af te dragen over de gerealiseerde omzet (voor meer informatie over de omzetbelasting klik op deze link). Derhalve boeken we een schuld op die nog afgedragen moet worden aan de belastingdienst (toename schuld = crediteren).

Stel dat de klant de aankoop van de fiets per pin had voldaan. Het geld komt dan niet terecht in de kas, maar wordt een aantal dagen later ontvangen per bank. In plaats van de rekening #1000 kas te hanteren wordt nu gekozen voor de rekening #2900 tussenrekening pinbetalingen. Wanneer het pinbedrag vervolgens per bank is ontvangen wordt de volgende boeking gemaakt:

Grootboek Omschrijving Debet Credit
1100 Bank 121
2900 Tussenrekening pinbetalingen 121

Hierdoor staat er per saldo geen bedrag meer op de tussenrekening.


Verkopen op rekening

Stel dat een klant er voor kiest om de betaling niet direct aan de kassa te voldoen, maar om een factuur vraagt die hij vervolgens later thuis per bank zal betalen. De journaalpost die gemaakt dient te worden van een dergelijke verkoop op rekening luidt als volgt:

Grootboek Omschrijving Debet Credit
1300 Debiteuren 121
8000 Omzet 100
1500 Te betalen omzetbelasting 21

In plaats van de rekening kas in het voorbeeld van een contante betaling wordt nu gekozen voor de rekening debiteuren. De fietsenmaker heeft namelijk een vordering op de klant (toename bezit = debiteren). Wanneer de klant vervolgens de fiets per bank betaalt neemt de vordering af. De volgende journaalpost wordt gemaakt bij ontvangst van de € 121 per bank:

Grootboek Omschrijving Debet Credit
1100 Bank 121
1300 Debiteuren 121

De bank neemt toe (toename bezit = debiteren) terwijl de debiteurenvordering afneemt (afname bezit = crediteren).

Reacties

2 Comments

 1. Gerrit 19 maart 2019 at 12:38 - Reply

  Dit vind ik een goed artikelen. Nu weet ik precies wat journaalposten zijn.

  • Bram Kanij 4 mei 2019 at 16:22 - Reply

   In dit artikel worden journaalposten duidelijk uitgelegd.
   Kunt u mij ook uitleggen hoe een rekening courant rekening in een Flex b.v. werkt.?

Leave A Comment

Roel

Fijn artikel, maar...

Toch meer hulp nodig?

Gerelateerde pagina's